Skip to main content

Produktionsutrustning

I vår verkstad finns ändamålsenlig utrustning och kompetent personal för tillverkning av våra produkter.

Verkstaden på över 500 kvadratmeter är utrustad med två traverser på 5 respektive 10 ton. Vi använder modern utrustning för bockning och kragning av rör samt inställning av flödesvakter. Partikelräknare används för att kontrollera oljans renhet i samband med provkörning av hydraulikutrustning och smörjutrustning. Vi har även nära samarbete med andra företag inom t ex eldragning på utrustning, tillverkning och lackering av oljetankar och hydraulpaneler med mera.

 

 

Kontakta oss gärna!