Skip to main content

Rena system

Idealet är ett väl konstruerat och byggt system, som underhålls väl för att fungera och hålla oljan eller vattnet fritt från föroreningar.

I ett rent system minskas slitage och risken för tidsödande och kostsamma haverier minimeras. Men föroreningar kan förstås ändå förekomma i olika omfattning.

Timrå Hydraulic har möjlighet att erbjuda olika lösningar vid problem med vatten eller luft i oljor, eller partiklar i hydraulolja, smörjolja, vatten eller vattenemulsioner. Till exempel lösningar innefattande lämpliga oljefilter, hydraulfilter, andningsfilter, avluftningsfilter eller vattenfilter. Ta gärna kontakt om du vill veta mer eller önskar en offert på t ex en filterombyggnad.

Utbytesfilterstationer för att ersätta äldre blockmonterade filter. Vi kan i vissa fall erbjuda lösningar för att byta ut gamla filter till moderna, där tunga filterkoppar utgör en arbetsmiljörisk vid filterbyte. Tveka inte att kontakta oss om ni har problem med detta.

Vi har ett program filterkretsar för ett flöde om 2-15l/ minut, med eller utan kylare och flödesmätare. Vi kan naturligtvis även offerera andra filterlösningar enligt kundens önskemål för t ex lager, växellådor och hydraulsystem.

Vi kan hyra ut filterkärror och vakuumaggregat när ett akut problem uppstått. Vakuumaggregaten tar effektivt bort vatten ur olja.