Skip to main content

Utbytesfilterstation

Timrå Hydraulics utbytesfilterstationer för blockmonterade hydraulfilter löser många problem med bland annat renhet och arbetsmiljö.

Det finns ett stort antal äldre oljefilter av olika fabrikat exempelvis Pall, Hydac och Parker ute på industrin idag som utgör arbetsmiljörisker vid filterbyte. Filterkopparna är tunga, hala och svåra att få grepp om. Dessutom kan de sitta otillgängligt till. Ryggar, händer och fötter riskerar att att skadas varje gång det är dags att byta filterpatron.

Idag finns det moderna filterhus som är vända uppåt, där man bara behöver skruva av locket vid filterbyte. Men för blockmonterade filter har det inte varit möjligt att installera sådana.

Timrå Hydraulic har tagit fram en lösning i form av utbytesfilterstationer som fungerar för många av dessa äldre blockmonterade filter.

Man kan även höja renheten i sina system genom att denna lösning ger möjlighet att installera längre filterpatroner med bättre kapacitet, denna ökade kapacitet kan man utnyttja till bättre filtreringsgrad eller längre bytesintervaller

13st utbytesfilterstationer finns redan installerade hos en kund som är mycket nöjd med den eleganta lösningen.

Här är fyra anledningar att uppgradera äldre blockmonterade filter med våra egenutvecklade utbytesfilterstationer:

  • förbättra arbetsmiljön vid filterbyte
  • möjlighet att installera moderna filterhus som är vända uppåt
  • möjlighet att använda moderna effektiva filterpatroner
  • möjlighet att installera längre filter som kan ge ökad kapacitet i form av högre filtreringsgrad eller längre bytesintervall.

Kontakta oss för offert!